Úvod Zamestnanci
Oddelenie spoločenskovedných predmetov  PDF  Tlač  Email

Oddelenie spoločenskovedných predmetov združuje pedagógov, ktorí sa podieľajú na príprave študentov školy v oblasti predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, občianska náuka, dejiny výtvarnej kultúry, etická výchova, náboženská výchova, právna náuka a psychológia.

Vedúci oddelenia:
Mgr. Marta Tyrolová
Členovia oddelenia: Mgr. Lenka Krejčová
  Mgr. Martina Škutová
  Mgr. Mária Martinková
  Mgr. Adriana Viciánová
  Mgr. Peter Šugár
  Mgr. Zuzana Mydlová
  Mgr. Katarína Žerebáková
   

späť

Posledná úprava Nedeľa, 25 August 2019 10:27