Vybavenie školy  Tlač

Ateliery a odborné učebne

Dielne

Počítačové učebne

Školská knižnica

Telocvičňa a športový areál