Imatrikulácie 2019  Tlač
 
V stredu,16.10.2019, sa v kultúrnej sieni školy konali imatrikulácie žiakov I. roč., ktoré už tradične organizujú žiaci III. roč. Tentoraz sa téma krútila okolo cirkusu , tak pod malým cirkusovým „šapitó - Circus ŠUP“ pobehovali veselí šašovia a klauni.

Tajomná veštica losovala z klobúka úlohy a v rytme známych manéžových melódií súťažili prváci. Atmosféra bola výborná a ani I.A ani I.B sa nedali v plnení rozličných úloh zahanbiť. Pochvala preto patrí aj organizačnému štábu aj všetkým súťažiacim za dve spoločne strávené zábavné hodinky.

text K.Žerebáková + foto V.Janckulikova IV.B

späť