DOTYKY S ĽUDOVOU KULTÚROU: VLÁKNO  Tlač
 
Dňa 2. mája 2019 sa uskutočnila vernisáž výstavy DOTYKY S ĽUDOVOU KULTÚROU: VLÁKNO v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Žiaci štyroch umeleckých stredných škôl zo Slovenska, Maďarska a Poľska (Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, Stredná umelecká škola Trenčín, Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara v Zakopanom a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma....

...predstavili svoju tvorbu, ktorá vznikla na základe spolupráce so Slovenským národným múzeom v Martine. Výstavu otvoril príhovorom riaditeľ Slovenského národného múzea v Martine Mgr. Radovan Sýkora a riaditelia zúčastnených škôl. Študenti jednotlivých škôl mali možnosť študovať zbierkové predmety z archívu múzea. Keďže Slovenské národné múzeum je najväčšou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, inšpiračných zdrojov bolo skutočne mnoho. Kultúrne dedičstvo im priblížili aj teoretické poznatky etnografov. Diela sú zaujímavé použitím rôznych výtvarných techník a materiálov. Vernisáž výstavy bola spojená s módnou prehliadkou na, ktorej predviedli svoje modely študenti Strednej umeleckej školy Trenčín a Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok. Z našej školy sme videli práce žiakov z odboru scénická a kostýmová tvorba a odevný dizajn.

Výstava potrvá do 27. októbra 2019

späť