Exkurzia do Bratislavy  Tlač
 
21. novembra 2017 študentky 2.ročníka odboru textilné výtvarníctvo absolvovali exkurziu do Bratislavy. Cieľom bola Galéria ÚĽUV- u a  Dizajn štúdio ÚĽUV- u, kde sú inštalované veľmi pekné a inšpiratívne výstavy na  tému vlna a jej spracovanie.

Najskôr sme si prezreli výstavu s názvom Vlnenie. Táto predstavuje vlnu ako všestranne využiteľný, praktický i estetický materiál aj pre súčasnosť.

Obdivovali sme širokú škálu výrobkov, zhotovených technikami, ktorým sa venujeme na praktickom vyučovaní. Zároveň sme sa zúčastnili sprievodného podujatia - odbornej prednášky etnologičky PhDr. I. Zuskinovej, spojenej s ukážkami spracovania vlny.

Na druhej výstave v Dizajn štúdiu s názvom Ľsti plsti nás zaujali plstené tašky, šály, čiapky, klobúky, šaty, tapisérie a objekty. Každá z piatich autoriek do nich premietla svoj originálny výtvarný prístup.

Počasie nám neprialo, a tak sme sa po predvianočnom starom meste prešli pod dáždnikmi.

A napokon rýchlym krokom, plné zážitkov - smer železničná stanica a cesta domov.

Ing. Mária Priesolová, odd. textilného výtvarníctva

späť