Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku  Tlač

Výsledky krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

V krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku získal David Ferenčík z 3. C pekné 3.miesto.
Srdečne blahoželáme.

Výsledky okresného kola Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Študenti  preukázali svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v okresnom kole a vo svojej kategórii vyhrali, za anglický jazyk 
V kategórii "native speaker" sa víťazom stal Dávid Ferenčík z 3.C. Víťazom v kategórii "non-native speaker" sa stala Monika Mičíková z 2.B a v nemeckom jazyku vyhrala  Michaela Škapcová zo 4.C.

Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v krajskom kole Olympiády cudzích jazykov. Držíme im palce a prajeme im veľa zdaru v krajskom kole.

Výsledky školského kola Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Dňa 16. decembra 2013 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti preukázali svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v písomných testoch a praktických konverzačných úlohách. V anglickom jazyku v kategórii "native speaker" sa víťazom stal Dávid Ferenčík z III.C. Víťazom v kategórii "non-native speaker" sa stala Monika Mičíková z II.B, druhé miesto obsadil Patrik Vojtas z I.B. a na treťom mieste sa umiestnila Dominika Goralská z I.A.

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku vyhrala Zuzana Čupajová z III.B, druhé miesto získala Michaela Škapcová z IV.C a na treťom miesto bola Nikola Kubová z IV.C.

Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v okresnom kole Olympiády cudzích jazykov.

PK všeobecnovzdelávacích predmetov

späť