Deň otvorených dverí  Tlač

Vedenie a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku

pozývajú všetkých záujemcov o štúdium na našej škole

na

 

Deň OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa koná

20. novembra 2019

od 10.00 hod. do 14.00 hod.

V stredu 20. novembra 2019 o 10.00 hod. budeme informovať záujemcov v kultúrnej sieni o možnostiach štúdia na našej škole, študijných odboroch a talentových skúškach.

Po všeobecných informáciách si spoločne prezrieme priestory školy a odborné učebne jednotlivých študijných odborov, budete môcť debatovať s pedagógmi odborných výtvarných predmetov.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

RNDr. Danica Školníková

 riaditeľka školy