Vianočná latka 2011  Tlač
V tradičnom adventnom čase sa uskutočnila súťaž v skoku do výšky "Ružomberská vianočná latka" 2011. Atletické podujatie ružomberských stredoškolákov, ktoré organizujú vyučujúci telesnej výchovy ŠUV v spolupráci s CVČ v Ružomberku sa konalo 13. 12. 2011 v našej telocvični.

Podujatie otvorila riad. školy RNDr. Danica Školníková za prítomnosti zástupcu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Ľ.Berešíka, vedúceho odboru školstva a športu, ďalej riad. CVČ v Ružomberku Mgr. P.Svrčeka a vyučujúcich telesnej výchovy zúčastnených škôl.
Je potešiteľné, že ŽSK akceptoval našu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu s názvom "Vráťme šport do škôl" a mohli sme zakúpiť opotrebované časti výškarského doskočišťa v celkovej hodnote 664€.
V príjemnej predvianočnej atmosfére si študenti schuti zašportovali s nasledujúcimi výsledkami:

Dievčatá:

1.Rašková Simona GSA výkonom 135cm
2.Banasová Zuzana ŠÚV 
135cm
3.Lacová Lenka  130cm

Chlapci:

1.Lengyel Peter GSA výkonom 177cm
2.Bednár Filip ŠÚV 165cm
3.Slezák Miloš 155cm
                                            

Viera Tauberová, vyuč. TEV

späť