Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku  Tlač
Streda, 22 Apríl 2009 00:00

Ako každý rok aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili na olympiáde v anglickom a nemeckom jazyku.

Víťazom školského kola v anglickom jazyku sa stal Ivan Janík zo 4.C - vyučujúca Mgr. Marta Tyrolová – a úspešne nás reprezentoval aj v okresnom kole, ktoré vyhral. V krajskom kole obsadil vynikajúce 2. miesto.

Školské kolo v nemeckom jazyku vyhrala študentka Mária Žúborová z 1.B – vyučujúca Mgr. Eva Valášková – v okresnom kle zvíťazila a v krajskom kole získala 3. miesto, čo pre študentku prvého ročníka predstavuje obrovský úspech a prísľub do budúcnosti.

Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že budú správne motivovať aj ostatných študentov k účasti v budúcom školskom kole olympiád v cudzom jazyku.

Mgr. Marta Tyrolová, za oddelenie spoločenskovedných predmetov

späť