Ako bolo na kultúrno-poznávacom zájazde v Banskej Bystrici  Tlač
Utorok, 06 Február 2007 01:00

Dňa 6.februára 2007 sa vybratí študenti 1.-4.roč. našej školy zúčastnili kultúrno-poznávacieho zájazdu do Banskej Bystrice. Mali možnosť zhliadnuť výstavu ikon v Thurzovom dome, ktorej súčasťou bola odborná prednáška ikonopisca Vincenta, ako aj výstavu slovenskej grafiky 20.stor . Obe podujatia všetkých zaujali a poskytli kvalitnejší pohľad na uvedené oblasti výtvarného umenia. Po krátkej prehliadke mesta vyvrcholením celej akcie bolo operné prestavenie G.Rossiniho: „Barbier zo Sevilly“, ktoré zaujalo nielen výbornými speváckymi výkonmi, ale aj tvorivo riešenými kostýmami a invenčným prevedením.
Verím, že akcia bude prínosom pre všetkých zúčastnených a tiež aj inšpiráciou do budúcnosti.

Mgr. K. Žerebáková

späť