comprar levitra generico generic propecia comprar kamagra oral jelly contrareembolso comprar viagra generico, comprar levitra generico Študijné odbory
comprar cialis generico madrid
comprar cialis generico
Úvod Študijné odbory
Študijné odbory  PDF  Tlač  Email

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku ponúka dve formy štúdia:

Štvorročné štúdium pre absolventov ZŠ

8299 M dizajn interiéru
8296 M grafický dizajn
8283 M reklamná tvorba
8236 M textilné výtvarníctvo
8298 M odevný dizajn                         web_odi
8260 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika                            odkaz
8297 M fotografický dizajn
8222 M úžitková maľba (maľba a iné médiá)
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov                     Hračkársky web
8270 M scénická kostýmová tvorba
8238 6 ručné výtvarné spracúvanie textílií

Pomaturitné špecializačné, dvojročné štúdium dennou formou pre absolventov stredných odborných škôl, alebo škôl úžitkového výtvarníctva

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov
8276 Q produktová tvorba
  • Štúdium je dvojročné, dennou formou, počet vyučovacích hodín týždenne je 35.
  • Štúdium je ukončené absolventskou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ za priezviskom.
  • Absolvent má kvalifikáciu ako učiteľ výtvarných predmetov na základnej umeleckej škole.
  • Prihlášky na štúdium (tlačivo na stiahnutie) je potrebné doručiť riaditeľovi školy do 31. mája 2017 (do 31. júla 2017)
 
comprar levitra madrid
precio levitra generico