Úvod Zamestnanci
Oddelenie spoločenskovedných predmetov  PDF  Tlač  Email

Oddelenie spoločenskovedných predmetov združuje pedagógov, ktorí sa podieľajú na príprave študentov školy v oblasti predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, občianska náuka, dejiny výtvarnej kultúry, etická výchova, náboženská výchova, právna náuka a psychológia.

Vedúci oddelenia:
Mgr. Marta Tyrolová
Členovia oddelenia: Mgr. Marta Brtková
Mgr. Martina Škutová
Mgr. Mária Martinková
Mgr. Adriana Viciánová
Mgr. Peter Šugár
Mgr. Eva Valášková
Mgr. Katarína Žerebáková
Mgr. Zuzana Mydlová

späť

Posledná úprava Štvrtok, 06 Október 2016 12:31