Úvod Grafický dizajn
Grafický dizajn  PDF  Tlač  Email

Absolvent študijného odboru grafický dizajn je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov zaoberajúcich sa oblasťou dizajnu, reklamy, filmu, architektúry, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Samozrejmosťou je zvládnutie práce s rôznymi grafickými programami, a ovládanie práce s počítačom. Cieľom je vychovať výtvarníka pre reklamné agentúry, redakcie, nakladateľstvá a podobne.

 
precio levitra generico