generic propecia Školská knižnica
Úvod Školská knižnica
Školská knižnica  PDF  Tlač  Email

Pre študentov a pedagógov školy je k dispozícii školská knižnica s prístupom na internet.

Služby: zapožičiavanie kníh pre potreby vyučovania výtvarných predmetov, študovňa, kopírovanie, tlač dokumentov, scannovanie, prístup na internet

Cenník služieb: kopírovanie A4 0,07 €/stránka jednostranne 0,14€/stránka obojstranne,
A3 0,1€/stránka jednostranne, A3 0,2€/stránka obojstranne,
tlač A4 čiernobiela 0,07€/stránka,
tlač A4 farebná 0,5€/ stránka,
ostatné služby sú zdarma

ZOZNAM DOSTUPNEJ LITERATÚRY

Úradné hodiny

pondelok:

11.45 - 12.30

utorok:

08.50 - 09.40

streda:

11.45 - 12.30

štvrtok:

08.50 - 09.40

veľká prestávka - denne