Úvod Úspechy študentov
Cesty za poznaním minulosti  PDF  Tlač  Email

5. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže sa uskutočnil pri príležitosti 69. výročia SNP. Nadväzuje na uplynulých päť ročníkov rovnomennej regionálnej súťaže. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti, prispieva k účelnému využívaniu voľného času a vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby mladej generácie. Súťaž bude jednokolová. Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže sa uskutoční v kinosále Múzea SNP v mesiaci jún.

Usporiadatelia:

Múzeum SNP Banská Bystrica

Vo  výtvarnej  súťaži  1. miesto získala naša žiačka Ema Stasová (II. A - UMA)