generic propecia Rada školy
Úvod Rada školy
Rada školy  PDF  Tlač  Email
Predseda: Ing. Michal Slašťan delegovaný za ŽSK
Podpredseda: Mgr. Marta Tyrolová volená za pedagogických pracovníkov ŠÚV
Tajomníčka: Janka Jánošíková volená za ostatných pracovníkov ŠÚV
Členovia: Mgr. art. Roman Rembovský volený za pedagogických pracovníkov ŠÚV
  Peter Hušták volený za rodičov
  RNDr. Mária Zuskinová volená za rodičov
  Mgr. Mária Dánaiová volená za rodičov
  Lívia Fabiánová delegovaná za ŽSK
  PhDr. Peter Polák delegovaný za ŽSK
  Ing. Ján Bednárik delegovaný za ŽSK
  Zuzana Gállyová volená za študentov