Úvod Výchovný poradca Oznamy výchovného poradcu
 PDF  Tlač  Email

Nové oznamy výchovného poradcu

P R O F I T E S T Y pre žiakov III.roč., ktorí uvažujú o VŠ i o zamestnaní sa budú konať i tento šk.rok. Prosím záujemcov, aby sa prišli nahlásiť do kab. Že (313) do konca sept.2017. Manipulačný poplatok bude cca 2,- €

P R O S Í M záujemcov z radov III.roč., ktorí chcú organizovať tohtoročnú I M A T R I K U L Á C I U  a majú zaujímavé nápady, aby sa zastavili u Že (313)

 

 Posledná úprava Streda, 03 Január 2018 13:38