Úvod Výchovný poradca Oznamy výchovného poradcu
 PDF  Tlač  Email

Nové oznamy výchovného poradcu

P R I P R A V U J E M E :

Imatrikuláciu pre študentov I.roč. pripravujú tretiaci , podrobnosti sa upresnia

Testy profesionálnej orientácie pre III.roč. sa budú konať 17.10.2018 od 8,00 do 10,00 v kultúrnej sieni školy. Prihlásení si nachystajú 1,50 - € a vypíšu žiadosť, ktorú dodá vých.por. Následné konzultácie budú prebiehať 23.10.2018 od 8,00.

Stužkovú pre IV.roč. a pozvaných hostí pripravujú maturanti v spolupráci s vyučujúcimi, koná sa 24.11.2018 v KD Rbk

P R I P O M Í N A M :

Maturantom – treba si premyslieť záujem o vysoké školy, prekonzultovať doma i tu a nezabudnúť na termín uzatvárania prihlášok, treba sledovať web, overovať údaje a v prípade potreby sa zastaviť v kabinete výchovného poradcu

 

 Posledná úprava Štvrtok, 11 Október 2018 19:37