Úvod 2% dane
Poďakovanie  PDF  Tlač  Email

Ďakujeme všetkým rodičom našich žiakov a priaznivcom našej školy, ktorí prispeli v tomto roku 2% svojej dane na účet našej školy v Komunitnej nadácii Liptov. Získané finančné prostriedky použijeme na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy a zlepšenie vyučovacieho prostredia.

O použití financií získaných z 2% dane priebežne informujeme rodičov na rodičovských združeniach.

RNDr. Danica Školníková

     riaditeľka školy