achat cialis generique generic propecia comprar kamagra oral jelly contrareembolso Fotografický dizajn
comprar cialis generico madrid
comprar cialis generico
Úvod Fotografický dizajn
Fotografický dizajn  PDF  Tlač  Email

Odbor FDI je určený pre žiakov, ktorí majú záujem o výtvarné umenie a chcú spoznávať možnosti jeho uplatnenia v bežnom živote. Na žiaka nekladieme žiadne špeciálne požiadavky, najdôležitejší je záujem a chuť spoznávať niečo nové.

Študijný program odboru je postavený tak aby študenti zvládli všetky hlavné oblasti fotografie, dokázali sa orientovať vo fotografickej technike, počítačovej technike, dejinách fotografie a dejinách umenia. Počas štúdia sa zoznámia aj s ostatnými výtvarnými technikami (kresba, maľba, figurálna kresba, základy kompozície, práce s farbou…). Hlavným cieľom štúdia je aby študenti zvládli fotografiu teoreticky aj prakticky, aby vedeli fotografovať a zároveň aby vedeli o fotografii rozprávať. Rovnako nadobudnú prehľad o výtvarnom dianí, o tom kde všade je možné uplatniť výtvarné cítenie. Štúdium pozostáva z povinných cvičení, samostatnej práce a následných konzultácií s pedagógom. Každý ročník je ukončený klauzúrnou prácou (ucelený výstavný súbor fotografií)

Odbor má dobré technické zabezpečenie, ktoré sa neustále zlepšuje (tmavá komora, fotografický ateliér, počítačová učebňa - Mac aj PC, ateliér na video tvorbu a animáciu).

Štúdium je prípravou na ďalšie štúdium, či už v oblasti fotografie alebo iných výtvarných médií, alebo teórie. Takisto je prípravou aj na samostatnú prax (reklama, časopisy, rôzne inštitúcie…)

Študenti svoje kvality dokázali úspechmi na viacerých súťažiach a úspešným prechodom na vysokoškolské štúdium či na Slovensku, alebo v Českej republike.