Propagačná grafika

Odbor je zameraný na všetky žánre úžitkovej grafiky a grafického dizajnu. Okrem toho študent v rámci praktických hodín vytvára voľné grafické listy klasickými grafickými technikami.

Počas štúdia sa zoznámi s vektorovými a bitmapovými programami, a aj so zalamovacím programom. Propagačný grafik absolvuje cvičenia a témy súvisiace s reálnymi požiadavkami trhu. Napr.logo: logomanuál, leporelo, corporate identity, plagáty, tričká, graf. riešenie knihy, obal výrobku karty a plošné hry, kalendáre, tašky...Má vysokú úspešnosť vmedzinárodných grafických sútažiach a aj preto nájde uplanenie na zahraničných vysokých školách, nielen na Slovensku. Máme vysokoškolákov, ktorí študujú archteki- túru, vizuálnu komunikáciu, dokumentaristiku, animovanú tvorbu, ilustráciu, ale aj intermediálne umenie či pedagogické fakulty...

www.suvrk.sk